Eindtijd

Eindtijd

Over de eindtijd wordt in de bijbel veel gezegd, en wat dan direkt opvalt is hoe verschillend dit door iedereen wordt uitgelegd. Bij Pelgrim Boeken en Muziek zul je heel veel boeken over de eindtijd kunnen vinden, zonder dat we je een mening opdringen. Thema's als de grote verdrukking, de opname van de gemeente, het duizend jarig vrederijk, het bijbelboek Openbaring, de wederkomst van Christus, de bedelingenleer en en alles wat daar om heen aan eindtijd visies ontwikkeld zijn krijgt zijn neerslag in boeken.

I

Product added to wishlist