Bram Maljaars - Heel Israel zal...

Bram Maljaars - Heel Israel zal behouden worden POD

9789461536167
Niet op voorraad
€ 24,95
Inclusief belasting Verzending binnen 2-3 werkdagen.

 
Dit boek is een complete exegese van Romeinen 11vs. 26: En zozal heel Israël zalig worden. Het verrassende daarbij is dat detraditionele uitleg van deze uitspraak een nadere preciseringen een solide basis verkrijgt, terwijl in samenhang daarmee detegenwoordig toonaangevende interpretatie onontkoombaar inhet ongelijk gesteld wordt. 'Heel Israël', het volk van God dateenmaal behouden zal worden, is het lichaam van Christus, deEkklesia uit alle volkeren, inclusief Israël, waarvan Abraham devader, het hemelse Jeruzalem de moeder en Christus het eenheidscheppende Hoofd is. Alleen deze exegese doet recht aande context.Abraham Maljaars (1944) legde in 1972 in Utrecht cum laudehet doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde af (bijvakken:Germaanse godsdienstgeschiedenis én Geschiedenisvan het Gereformeerd protestantisme), met een publicatie overeen historisch-grammaticaal onderwerp. In 1996 promoveerdehij aan de universiteit van Amsterdam op een studie over hetWilhelmus.Maljaars' boek luidt een nieuwe fase in van de Israëldiscussie.

16 andere producten in dezelfde categorie;

Product added to wishlist